جون آباد؛ روستایی در بلوچستان با تولید میوه در چهار فصل+فیلمدوشنبه 4 مهر 1401

گزارش ویدیویی میارجل؛
جون آباد؛ روستایی در بلوچستان با تولید میوه در چهار فصل+فیلم

روستای جون آباد میرجاوه با آب و هوای مناسب  و  کشاورزی خوب محل برداشت میوه های متنوع فصلی است ؛ حبیب الله ریگی دهیار جون آباد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی میارجل به معرفی این روستای گردشگری اقدام کرده است.

کریم جدگال: اگر شناسنامه داشتم...شنبه 2 مهر 1401

گزارش ویدیویی میارجل؛
کریم جدگال: اگر شناسنامه داشتم...

600 غزل فارسی در سینۀ شاعر نابینای بلوچ+فیلمپنجشنبه 31 شهریور 1401

گزارش ویدیویی میارجل؛
600 غزل فارسی در سینۀ شاعر نابینای بلوچ+فیلم

ایران

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

افتتاح_سایت_بلوچی