روایت میار جل  از مراسم  ایجاد بازارچه مشترک خورده فروشی در مرز ریمدان -گبد/ آیا معیشت مرزنشیان  تقویت می‌‌‎شود؟+فیلمیکشنبه 19 اردیبهشت 1400

روایت ویدئویی میار جل؛
روایت میار جل از مراسم ایجاد بازارچه مشترک خورده فروشی در مرز ریمدان -گبد/ آیا معیشت مرزنشیان تقویت می‌‌‎شود؟+فیلم

در راستای کمک به معیشت مرزنشینان و راه اندازی کسب و کارهای مرزی بازار مشترک خرده فروشی در مرز ریمدان- گبد میان ایران و پاکستان ایجاد خواهد شد. خبرنگار میار جل به این مراسم رفته و با مقامات و مرزنشیان دوطرف گفت و گو کرده است.

ایران

افتتاح_سایت_بلوچی