نماینده مردم سراوان: با سوختبران مرز شمسر بازدید و گفتگو کردیم؛ هیچکدام شان را معاند نظام نمی‌دانیمسه شنبه 12 اسفند 1399

پیگیری حادثه سراوان
نماینده مردم سراوان: با سوختبران مرز شمسر بازدید و گفتگو کردیم؛ هیچکدام شان را معاند نظام نمی‌دانیم

اعضای کمیته حقیقت یاب مجلس در روز دوم سفر به سراوان با علما، معتمدان و جوانان سراوان بزرگ دیدار کردند؛ در این جلسه ملک فاضلی گفت: از مردمانی (سوختبران) که آنجا آمدند و با آنها دیدار کردیم، ما هیچکدام شان را معاند نظام نمی‌دانیم.

ایران