ظرفیت‌های خدادادی بلوچستان آن را جهانی کرده است/ می خواهم با دیجی ماهی در دنیا تحول ایجاد کنم+ فیلمجمعه 10 اردیبهشت 1400

گپ و گفت با فعال اقتصادی بلوچ
ظرفیت‌های خدادادی بلوچستان آن را جهانی کرده است/ می خواهم با دیجی ماهی در دنیا تحول ایجاد کنم+ فیلم

عبدالغنی پرستش که این روزها به دنبال راه اندازی بزرگترین بازار ماهی ایران است، از مدت‌ها پیش ایده دیجی ماهی اش را کلید زده تا بتواند در آینده به اشخاص در همه جای دنیا، ماهی لذیذ و خوش طعم چابهار را برساند.

اقتصادی

افتتاح_سایت_بلوچی