ریمدان راه توسعه بلوچستان/ اشتغال بومیان در استراتژیک‌ترین گذرگاه اقتصادی ایران و پاکستان چقدر است؟دوشنبه 4 اسفند 1399

ویدئو کامنت/2
ریمدان راه توسعه بلوچستان/ اشتغال بومیان در استراتژیک‌ترین گذرگاه اقتصادی ایران و پاکستان چقدر است؟

به تعبیر بسیاری از فعالان بلوچ مرز ریمدان که مدتی است با توافق دو کشور بین‌المللی شده، راه توسعه بلوچستان است به شرطی که اشتغال بومیان مرزی اولویت باشد؛ در یک ویدیو کامنت به اهمیت و جایگاه ریمدان پرداختیم.

اقتصادی