خسارت گسترده سارقان  به راه‌های مواصلاتی بلوچستان/ 16 میلیارد تومان تابلو، آرم و علائم جاده‌ای سرقت شد+فیلمسه شنبه 30 شهریور 1400

روایت ویدئویی میار جل؛
خسارت گسترده سارقان به راه‌های مواصلاتی بلوچستان/ 16 میلیارد تومان تابلو، آرم و علائم جاده‌ای سرقت شد+فیلم

خسارت گسترده سارقان به راه‌های مواصلاتی بلوچستان موجب شده 16 میلیارد تومان تابلو، آرم و علائم جاده‌ای سرقت شود؛ روایت ویدئویی میار جل از نظر می‌گذرد.

اقتصادی

افتتاح_سایت_بلوچی