آیا قطار ظرفیت‌های زرآباد روی ریل توسعه  قرار می‌گیرد؟+فیلمجمعه 10 تیر 1401

گزارش ویدیوئی میارجل؛
آیا قطار ظرفیت‌های زرآباد روی ریل توسعه قرار می‌گیرد؟+فیلم

داوود شهرکی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان از برنامه های دولت رئیسی برای پیشرفت و آبادانی شهرستان زرآباد می گوید.

اقتصادی

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

افتتاح_سایت_بلوچی