نمایشی ویژه کودکان در چابهار/ «دروازه جنوب شرق توسعه ایران» نه آمفی تئاتر دارد و نه سینما+ فیلمپنجشنبه 2 تیر 1401

گزارش ویدئویی میارجل؛
نمایشی ویژه کودکان در چابهار/ «دروازه جنوب شرق توسعه ایران» نه آمفی تئاتر دارد و نه سینما+ فیلم

این بار دوربین پایگاه اطلاع رسانی میارجل به سالن اداره ارشاد و فرهنگ اسلامی شهرستان چابهار رفت تا در آنجا شاهد برگزاری یک نمایش هیجان انگیز برای کودکان چابهاری باشد؛ در حالی که بیش از سه سال است که در چابهار هیچ نمایشی برگزار نشده بود.

ایران مدیون مردم بلوچستان استچهارشنبه 18 خرداد 1401

مصاحبه تفصیلی با یک فعال فرهنگی بلوچ
ایران مدیون مردم بلوچستان است

فعال هنری بلوچ: توجه به موضوع هنر یک موضوع حیاتی است+ فیلمیکشنبه 18 اردیبهشت 1401

مصاحبه ویدئویی میارجل؛
فعال هنری بلوچ: توجه به موضوع هنر یک موضوع حیاتی است+ فیلم

ادبی

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

افتتاح_سایت_بلوچی