فیلم| شعری در مدح بزرگداشت روز معلم  و جایگاه اودوشنبه 11 اردیبهشت 1402

به مناسبت روز معلم؛
فیلم| شعری در مدح بزرگداشت روز معلم و جایگاه او

خبرنگار میارجل بمناسبت روز معلم شعر بلوچی می سراید که طی ویدئوی زیر از سمع و نظرشما مخاطبان گرامی میارجل می گذرد.

فیلم| آنچه در دورهمی شاعران بلوچ در کزور سرباز گذشتدوشنبه 11 اردیبهشت 1402

گردهمایی شاعران زبان بلوچی؛
فیلم| آنچه در دورهمی شاعران بلوچ در کزور سرباز گذشت

درباره موسیقی بلوچی چه می دانیم؟چهارشنبه 6 اردیبهشت 1402

موسیقی در بلوچستان؛
درباره موسیقی بلوچی چه می دانیم؟

ادبی

در جریان بلوچستان

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

من_بلوچم_جدایی_طلب_نیستم