قاچاق سوختى كه ازش صحبت مى شود، براى خيليها به اين شكلى هست+فیلمدوشنبه 11 اسفند 1399

گردش در فضای مجازی بلوچستان؛
قاچاق سوختى كه ازش صحبت مى شود، براى خيليها به اين شكلى هست+فیلم

صفحات اینستاگرام فعالین بلوچ ویدیویی جالب از مصائب سوختکشی منتشر کرده و نوشته اند: قاچاق سوختى كه ازش صحبت مى شود، براى خيليها به اين شكلى هست.

اجتماعی