یادداشت| پیشرفت همه جانبۀ سیستان و بلوچستان بدون ایجاد جاده‌های دوبانده ممکن نیست!سه شنبه 14 تیر 1401

یادداشت؛
یادداشت| پیشرفت همه جانبۀ سیستان و بلوچستان بدون ایجاد جاده‌های دوبانده ممکن نیست!

این یادداشت را محسن دامنی ملخص به ابو نیما در خصوص جاده های غیراستاندارد استان برای میارجل ارسال کرده است که از دیدگان شما مخاطبان محترم میارجل می گذرد.

بیداد مشکلات  ورزشی بنت/برای تمرین توپ هم نداریم+فیلمسه شنبه 14 تیر 1401

روایت ویدیوئی میارجل؛
بیداد مشکلات ورزشی بنت/برای تمرین توپ هم نداریم+فیلم

خطر شیوع تب کریمه کنگو در آستانه عید سعید قربان+فیلمسه شنبه 14 تیر 1401

روایت ویدیوئی میارجل؛
خطر شیوع تب کریمه کنگو در آستانه عید سعید قربان+فیلم

قصرقند زیر چتر مونسون+فیلمسه شنبه 14 تیر 1401

روایت ویدئویی میارجل؛
قصرقند زیر چتر مونسون+فیلم

اجتماعی

در جریان بلوچستان

دروهمی‌های میارجل

افتتاح_سایت_بلوچی