روایت میار جل از صلح و سازش دو طایفه بعد از 17 سال/ طنین صلح و دوستی در طایفه‌های دهانی و رسولی‌زاده+فیلمسه شنبه 30 شهریور 1400

روایت ویدئویی میار جل؛
روایت میار جل از صلح و سازش دو طایفه بعد از 17 سال/ طنین صلح و دوستی در طایفه‌های دهانی و رسولی‌زاده+فیلم

طایفه‌های دهانی و رسولی‌زاده سرباز بعد از 17 سال صلح و سازش کردند؛ خبرنگار میار جل به مراسم آن‌ها رفته که روایت آن از نظر می‌گذرد.

اجتماعی

افتتاح_سایت_بلوچی