فضای مجازی بلوچستان اسکی
    اسکی بر روی آب های یخ زده رودخانه در بلوچستان!سه شنبه 23 دی 1399

    اسکی بر روی آب های یخ زده رودخانه در بلوچستان!

    محمد بلوچ‌زهی با انتشار ویدیویی در صفحه اینستاگرامش نوشت: در این ویدئو اگر بچه ها با زبان شیرین بلوچی صحبت نمی کردند و لباس زیبای بلوچی به تن نداشتند شاید کمتر کسی باورش می شد که اینجا بلوچستان باشد.

افتتاح_سایت_بلوچی