سعیده خاشی
    یادداشت سپیده خاشی/ غم سراوان غم ایران استیکشنبه 10 اسفند 1399
    واکنش فعالان بلوچ به حادثه سراوان/ قسمت اول

    یادداشت سپیده خاشی/ غم سراوان غم ایران است

    سعیده خاشی در صفحه اینستاگرامش نوشت: سراوان شهره به نخل و نگاره هایش است ؛ شهرستانی در شرقی ترین نقطه ی ایران که خورشید نخست از این شهر طلوع می کند و از همین رو سراوان را شهر آفتاب نیز می نامند .

افتتاح_سایت_بلوچی