رهبر انقلاب در جمع مردم استان سیستان و بلوچستان: وحدت ملی در در کنار امنیت ملی یک موضوع مهم است و باید مورد توجه قرار گیرد باید آگاه باشیم و نگذاریم دشمن این موضوع را هدف بگیرد.