برخی از سران طوایف استان ضمن حمایت از دیدار مردم استان با رهبر انقلاب ،‌ بر اهمیت این دیدار در ایجاد امنیت و همدلی در‌استان تاکید کردند.