جمع کثیری از مردم،معتمدان،نخبگان ،علمای سیستان و بلوچستان دوشنبه ۲۰ شهریور با رهبر، دیدار و گفت و گو خواهند کرد.