وی اولین های ایرانشهر را در زمینه دبیر ریاضی، قهرمان دومیدانی ،دبیر انجمن خانه کشاورز را به نام خود به ثبت رسانده است. زنده یاد صمیمی از دلسوزان منطقه بود تلاشگر و همیشه کار را با امید دنبال می‌کرد و بیشترین وقتش را در خدمت مردم بود. وی در سن ۸۴ سالگی دارفانی را وداع گفت. روحش شاد و یادش گرامی