ماه مبارک رمضان آمده است تا ما انسان ها را به درجه تقوا برساند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ محسن دامنی معروف به ابونیما در یادداشت خود برای میارجل نوشته است: ماه مبارک رمضان آمده است تا ما انسان ها را به درجه تقوا برساند. برای تقوا، معانی بیشماری ذکر شده است. ولی یکی از ساده ترین و بهترین تعاریف این است که" انسان زمام نفسش را بدست گیرد". یعنی بر خودش کنترل، مدیریت، نظارت و مراقبت داشته باشد تا بتواند از مسیر خشنودی خداوند سبحان خارج نشود! انسان چگونه می تواند به این سطح از موفقیت دست یابد؟ با روزه گرفتن در ماه مبارک رمضان!