سد آشار شهرستان مهرستان در چهار فصل سال مکانی عالی برای تفریح گردشگران و عموم مردم است.

خبرنگار: عبیدالله رئیسی زاده