استاندار بوشهر در اظهاراتی تازه و در این حال عجیب تمام قد از فعال شده دوباره صید ترال در عمان دفاع کرده است؛خبرنگار میارجل هم به بلوچ آباد گلستان رفته است؛ این‌ها و بیشتر در میارجل بولتن این هفته......