میارجل در قسمت سوم از سری دوم «روستا؛ بلوچستان؛ محرومیت» به روستای رمین سری زده است که بیخ گوش چابهار قرار دارد و هم از معضل فاضلاب شهرستان در عذاب است و هم اینکه مردمانش برای تأمین آب مشکل دارند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ میارجل در قسمت سوم از سری دوم «روستا؛ بلوچستان؛ محرومیت» به روستای رمین سری زده است که بیخ گوش چابهار قرار دارد و هم از معضل فاضلاب شهرستان در عذاب است و هم اینکه مردمانش برای تأمین آب مشکل دارند؛ آنها مدت ها است که چشم انتظار تأمین اعتبار کافی برای به سرانجام رسیدن پروژه فاضلاب شان هستند در حالی که آبرسانی شان نیز در حال انجام است اما می طلبد با تأمین اعتبار بیشتر از سوی مرکز نشینان، آبرسانی به بلوچستان سرعت بیشتری بگیرد.

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی