میارجل در پیگیری گزارشات خود از صف های طویل توزیع سیلندر گاز چابهار این بار به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار چابهار علی شالفروش در محل توزیع اصلی کپسول گاز چابهار حضور یافت، معاون فرماندار قول هایی به مردم داد از جمله اینکه دیگر توزیع گاز در چابهار علاوه بر صبح ها باید بعد از ظهرها نیز انجام شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ میارجل در پیگیری گزارشات خود از صف های طویل توزیع سیلندر گاز چابهار این بار به همراه معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار چابهار علی شالفروش در محل توزیع اصلی کپسول گاز چابهار حضور یافت، معاون فرماندار قول هایی به مردم داد از جمله اینکه دیگر توزیع گاز در چابهار علاوه بر صبح ها باید بعد از ظهرها نیز انجام شود.

یکی از توزیع کننده های سیلندر و به عبارتی عامل توزیع شرکت گاز ایرانیان نیز به نکات قابل تاملی اشاره کرد که باید مورد توجه ویژه مسئولان امر قرار بگیرد.

 

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی