با توجه به کاربردهای درخت معجزه یا مورینگا این درخت می تواند اقتصاد شهرستان زرآباد را متحول کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل، با وجود تنوع فراوان گیاهان دارویی در جهان و بویژه ایران در این بین درخت معجزه یا همان مورینگا سرشار از مواد مغذی است و در درمان سرطان و صدها مورد دیگر نیز کاربرد دارد.از همین رو حسن مرادی یکی از کشاورزان نمونه شهرستان زرآباد در سطح وسیع به کشت این درخت روی آورده است.
 

 

محمد هوتی‌پور