محسن دامنی در به یاد امینی فرد یادداشتی برای میارجل ارسال کرده است که از نظرشما مخاطبان می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ محسن دامنی نوشته است: سه سال از آسمانی شدن پروفسور خوش نام بلوچستان می گذرد و یاد و نام نیکش همچنان و بلکه تا سده های آینده و تا همیشه، بر سر زبان های مردم خواهد ماند. چون او مصداق بارز این بیت شعر شیرین حضرت حافظ شیرازی بود که می فرماید:"

 بر سر آنم که گر ز دست بر آید 

دست بکاری بزنم که غصه سر آید

دکتر نعیم؛ مانند حافظ شیرازی بر سر آن بود تا به حد وسع اش از دردها و رنج ها و غصه های مردم سامانش بکاهد و در این عرصه، انصافا آنچنان نیک درخشید و منشا خدمات بیشماری در حوزه های مختلف آموزشی، بهداشتی، عمرانی و غیره شد که وقتی بنا به فرا رسیدن اجل، به امر و اراده الهی از این دیار فانی کوچید و به سرای جاوید شتافت باز نام و یادش همچنان و بلکه برای همیشه توسط مردم نازنین استان سیستان و بلوچستان و حتی کشور، گرامی داشته می شود.  

پروفسور امینی فرد که خیلی علاقه مند و دوستدار شعرا و عرفا و خصوصا حافظ، مولانای روم، سعدی، فردوسی و ابو سعید ابوالخیر و ... بود نیز در عمل هم عامل به اندرزهای حکیمانه آنان بود و علم را برای عمل فراگرفته بود، همانگونه که ابوسعید می گوید:" 

با علمت اگر عمل برابر گردد 

کام دو جهان تورا میسر گردد

او نیز عالمی با عمل بود و علم و عمل را دو بال برای پرواز بسوی اهداف بلندش که همانا خدمت به جامعه استان و کشورعزیزمان بود می دانست.

همین عالم و عامل بودنش در تمامی حوزه ها، اعم از پزشکی و سیاست ورزی، سبب شد تا نام نیکش بر تارک تاریخ این سامان تا همیشه بدرخشد و از یادها هرگز فراموش نشود.

روحش شاد و نام نیکش تا همیشه ماندگار باد!