عبدالباسط بهرامی، استاد دانشگاه در موضوع هدر رفت آب در بلوچستان یادداشتی برای میارجل ارسال کرده است که از نظرشما مخاطبان می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ عبدالباسط بهرامی نوشته است: مستحضرید هر سال بارانهای سیل آسای موسمی... در جنوب شرق کشورمان چون باد وبرق فرود و بهمان ترتیب همچون باد و برق هدر میروند،البته آنچه که از خود به ارث ؛ ویرانی وتخریبِ زیرساختها،املاک ، باغات ،مزارع واحشام...است.

نیک میدانید هرسال باندازه ی یک دریا در جنوب شرق کشور باران میبارد اما در عین حال این جغرافیا همچنان از بی آبی سخت رنج میبرد.

مطمئناً مدیریت خردگرا توأم با تکنولوژیِ نوین میتوانست با این حجمِ باران نه تنها بلوچستان بلکه سایر استانها را سیراب نماید.

تردیدی نیست بی تدبیری برخی از مسئولین سببِ استمرارِ بحران آب در کشور بالاخص در این پهنه ،بطوریکه اکثر شهرهای جنوبی بویژه تنها بندراقیانوسی، باصطلاح منطقه آزادِ چابهار که لقبِ شهرِ توریستی وتجاری را برخود حمل، هنوز بطور کامل آب ندارد ،شهرهای کوچکتر ، روستاها ،حواشی و اراضی کشاورزی به جای خود؟!؟ خداوکیلی از آب ضروری تر چه میتواند باشد که در مرکز شهر باصطلاح منطقه آزاد چابهار در برخی محلات از این ماده حیاتی هیچ خبری نیست و برخی محلات هم بصورت جیره بندی هفته ای یکبار در نیمه شب آب جاری و بامدادان همان شب معمولاً قطع ، تازه اگر فردی همچون اَجِنّه در تمام شب بر شیر فلکه بیدار، شاید جرعه ای آبِ گِل پس از آن همه انتظار نصیبش که بیشتر هوا نه زمزمِ خوشگوار گردد.

به امید روزی که بلوچستانِ اقیانوسی همچون دبی سیراب ونایاب گردد.