در بخش بنت شهرستان نیکشهر، مسابقات فوتبال جوانان برای اولین بار به مناسبت جام پرچم برگزارشد که تیم شاهین بلپیر برنده این رقابت ها شد.

 

 


خبرنگار: امید درزاده