جوانان ورزشکار روستای سرود بنت مدت ها در زمین خاکی فوتبال بازی می کردند، که با نصب چمن مصنوعی در این روستا یکی از دغدغه هایشان برطرف شد.

 


خبرنگار: امید درزاده