مسئول آزمایشگاه بیمارستان امام علی چابهار به میارجل آمد و طی مصاحبه ای ویدئویی از کمبودها در محل کارش گفت و توضیح داد که اگر این کمبودها بر طرف شوند حتماً در آینده شاخص بهداشت و درمان چابهار نیز بالا خواهد رفت.

 

گزارش از حنیفه دهقانی