در روزهای اخیر درگذشت "رضا رسولی ثانی آبادی" بنیانگذار چهار راه رسولی زاهدان خبرساز شد؛ حالا شهروند خبرنگار میارجل به چهار راهی رفته که کمتر زاهدان رفته ‌ای است آن را نشناسد.

 

 

گزارش از مصعب رسولی زاده