یکی از مهمترین دغدغه های مردم آخرین نقطه بلوچستان استقرار اداره شبکه بهداشت و درمان است که معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی آب پاکی را روی دست مردم ریخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ یکسال و اندی پیش در آیین کلنگ‌ زنی بیمارستان محلی، براساس قول رئیس دانشگاه علوم پزشکی وقت مقرر شد شبکه بهداشت و درمان شهرستان زرآباد بعنوان نخستین اداره در این شهرستان مستقر شود که متاسفانه این امر تاکنون محقق نشده است.

کوروش محمدی فرماندار شهرستان زرآباد در جلسه شورای اداری این شهرستان با اشاره به عدم پاسخگوی دانشگاه علوم پزشکی به مطالبات مردم زرآباد،گفت: یکسال و اندی پیش همزمان با افتتاح فرمانداری زرآباد کلنگ ساخت بیمارستان محلی زرآباد به زمین زده شد که تاکنون از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته است.

وی‌ با اشاره به اینکه مردم شهرستان زرآباد با نزدیکترین بیمارستان 250 کیلومتر فاصله دارند، ادامه داد: اگر برخی از مسوولین واقعا توانای کاری را ندارند به مردم قول و امید واهی ندهند.

حالا پورواحد معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی رو در روی دوربین میارجل قرار گرفته است و آب پاکی را روی دست مردم زرآباد ریخت.

 
 
   محمد هوتی‌پور