عبدالباسط بهرامی، فعال اجتماعی و فرهنگی و مدرس دانشگاه در موضوع حوادث اخیر مهر ماه بلوچستان یادداشتی برای میارجل ارسال کرده است که از نظرشما مخاطبان می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ عبدالباسط بهرامی نوشته است: متاسفانه در مهرماه ۱۴۰۱ ، حوادث تلخی در بلوچستان ،بویژه زاهدان رخ داد،با قاطعیت جار میزنم هیچ انسان عاقلی با هر نگرشی ، خواهان ناامنی،کشتار و یا آتش زدن اموال عمومی... نبوده و نیست ، بدیهی است هر کس در جایگاه  و زاویه ی دیدِ خود این نوع رویدادهای اجتماعی را تفسیر و القاب گوناگونی همچون تظاهرات ،اغتشاش...به آن نسبت میدهد،بنظرم قبل از هر چیزی می بایست پیشینه تاریخی ،فرهنگی،اجتماعی،سیاسی ومذهبی ،تعصبات و حساسیتهای قوم بلوچ،انتظارات جامعه سنتی ومدرن ،نگرشها ،عرف ، قوانین  و نگاه حکومت به مردم و بالعکس  را در بلوچستان مورد واکاوی قرار داد،تا علت و از همه مهمتر به حل  و روشِ پیشگیریِ حوادث اینچنینی در آینده دست یافت،نیک میدانید ما همه « بلوچ و غیر بلوچ بانگرش وباورهای مختلف سوار بر یک کشتی بنام ایران هستیم ،در نتیجه هر نوع اشتباه محاسباتی منجر به فاجعه ای برای همگان خواهد شد،همانگونه که اطلاع داریید  وقایعی از این دست اما با شدت و حدت متفاوت در بلوچستان مسبوق به سابقه است ، شاید بهمین دلیل دشمنان همواره در صددِ   سوء استفاده و برجسته نمودن عناوینی همچون «بلوچستان از هر کجای دیگر بیشتر آبستنِ حوادث مشابه و جنگهای مذهبی...است» میباشند ،در این مقال کوتاه مجالِ تفسیر و شکافتن جزئیات نیست ،اما اگر قرارباشد بطور مختصر نسخه ی معقولی برای گذرِ کشتی وصف الذکر از چالش‌ها و طوفانهای اینچنینی پیچید ، به جرأت باید گفت تجویزِ بهتری بجز دیدنِ واقعیات ،  اجرای عدالت و برابری توأم با صداقت ، نگاه مساوی خالصانه در تمام ابعاد برای همه ی مسافران کشتی فارغ از نوع رنگ ، نژاد ومذهب... نمیتوان یافت.