این روزها جامعه بلوچستان داغدار هست و به نظر می رسد که از احساسات جریحه دار شده جامعه بلوچستان دو دسته در حال سواستفاده کردن هستند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این روزها جامعه بلوچستان داغدار است و به نظر می رسد که از احساسات جریحه دار شده جامعه بلوچستان دو دسته در حال سواستفاده کردن هستند.

دسته اول گروهی از مخالفین قوم بلوچ هستند که سالهاست تلاش می کنند که مردم بلوچستان را تجزیه طلب و تروریست در داخل کشور معرفی کنند تا سهم مردم بلوچ از قدرت و ساختار سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی ایران، چندان قابل توجه نباشد.
این دسته همان هایی هستند که در نقاط مختلف فضای سیاسی داخل کشور دیده می شوند.

اما دسته دومی هم هستند که کم از دسته اول ندارند و این گروه مشکوک خارج نشین در ظاهر خود را بلوچ و مدافع بلوچ معرفی می‌کنند ولی گویی از دسته اول در پشت صحنه خط می گیرند و پازل آنها را تکمیل می‌کنند. کاری به برخی افراد که حتما اهل خیانت هستند و مردم هم می شناسند نداریم ولی در همین چند روز ده‌ها مطلب علیه برخی خواص محبوب قوم بلوچ منتشر شده و همه را معامله گر، مزدور و لگور! معرفی می کنند. برایشان فرقی هم نمی کند، از مولانا عبدالحمید شروع می کنند به تخریب تا به برخی از علما، نمایندگان مجلس، مدیران مردمی و دلسوز، هنرمندان و سران طوایف مختلف می رسند و حتی به خبرنگارانی که سالهاست درد مردم بلوچستان را روایت می‌کنند، نیز رحم نمی‌کنند. به راستی در این روزها که بسیاری از خواص بلوچستان همدلانه در حال پیگیری مطالبات هستند، هدف اینها چیست؟! آیا برنامه دارند که بین خواص بلوچستان تفرقه ایجاد کنند تا خواسته دسته اول داخل کشور را تامین کنند؟! چه سودی در پشت پرده تخریب چهره های محبوب و اثر گذار قوم بلوچ در این شرایط حساس که همه باید همدل باشیم، هست؟! چه نقشه ای وجود دارد تا همه بزرگان، نخبگان، موثرین اجتماعی و سیاسی و علمی قوم بلوچ را خائن معرفی کند؟! چرا می‌خواهند قوم بلوچ را از راهبرانش جدا کنند؟! آیا در پس حمله به خواص محبوب تفرقه میان همه مردم بلوچ و دو دسته شدن طوایف را دنبال نمی کنند؟! البته مردم بین افرادی که فرار کرده و در خارج با دیگران همدست شده اند با خواصی که با همه سختی ها، تهمت ها در خاک خود مانده و شجاعانه از قوم خودشان دفاع می‌کنند، فرق می گذارند و می دانند لگور واقعی کیست