به گفته رئیس فرودگاه چابهار پروازهای بندرعباس-چابهار راه اندازی شده است اگرچه استقبال کم مسافران از این پرواز امکان تعطیل کردن آن را دارد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این روزها هواپیمایی پویا برای خط بندرعباس-چابهار پروازی یک بار در هفته راه اندازی کرده است که می تواند باعث راحتی حال بیشتر مسافران باشد.

در این باره کاپیتان شهری رئیس فرودگاه چابهار گفت: این پرواز، جمعه این هفته نیز دایر است اگرچه باید اشاره کنم که هفته پیش نیز این پرواز را داشتیم اما استقبال مسافران از این پرواز خوب نبود.

وی با توضیح اینکه استقبال کم مسافران عدم صرفه اقتصادی پرواز را برای شرکت هواپیمایی پویا ایر در پی خواهد داشت، اظهار داشت: نمی توانیم با پرواز اول درباره استقبال مسافران نتیجه گیری کنیم اما همین موضوع در پرواز یزد، باعث شد از دو پرواز به یک پرواز برسیم.

بر اساس گفته رئیس فرودگاه چابهار، پرواز یزد نیز با استقبال سرد مسافران روبرو شده بود که می توان بخشی از این موضوع را متوجه عدم تبلیغات مناسب دانست.

وی افزود: ما نیز امیدواریم با تبلیغاتی که در فضای مجازی درباره این موضوع انجام می شود لااقل در پروازهای آتی مسافران با توجه به آگاه شدن از برقراری چنین پروازی، استقبال بهتری داشته باشند تا صرفه اقتصادی برای شرکت پویا ایر نیز داشته باشیم.

شهری در انتها گفت: پرواز بندرعباس-چابهار این هفته جمعه نیز دایر است و ما امیدواریم که با استقبال مسافران بتوانیم این پرواز مهم را نیز داشته باشیم.