چندی پیش خبرنگار میارجل از اعزام تیم منتخب جوانان بنت به مسابقات استانی گزارشی تهیه کرده بود که ورزشکاران از عدم حمایت مسئولان می گفتند، مسئولان وعده حمایت داده بودند اما ورزشکاران بدون حمایت راهی مسابقات شدند. پس از پیگیری های خبرنگار میارجل مسئولان به قول های خود جامۀ عمل پوشاندند.

 

 


خبرنگار: امید درزاده