پایگاه اورژانس ۱۱۵ پل کاسکین واقع در محور بمپور به بزمان و بم پس از افتتاح در سال ۱۴۰۰‌ هم اکنون در تعطیلی به سر می برد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ تصادفات جاده ای یکی از ماجراهای تکراری محور بمپور به بزمان است که وجود پایگاه اورژانس جاده ای می تواند از اتفاقات ناگوار جلوگیری کند، حال خبر رسیده که پایگاه اورژانس جاده ای پل کاسکین پس از افتتاح در سال ۱۴۰۰‌ و استقرار آمبولانس مدتیست که تعطیل است.
خبرنگار میارجل در گزارش اولیه جهت بررسی صحت موضوع سری به این پایگاه زده و با در بسته این پایگاه مواجه شده است.
در گزارش بعدی دلیل تعطیلی این پایگاه اورژانس را از مسئولین پیگیری خواهیم نمود.

 

 

خبرنگار:ابراهیم ستاوند