عیسی رسولی زاده یکی از شخصیت های صلح جوی منطقه کزور سرباز بود که خدمات ارزنده ای برای بلوچستان انجام داد و خیرخواه مردم بود؛ در این گزارش با شخصیت وی بیشتر آشنا خواهیم شد، با ما همراه باشید.

 

گزارش از مصعب رسولی زاد