اولین نشست روسای آموزش و پرورش شهرستان های ساحلی بلوچستان جهت بررسی مسائل و مشکلات آموزشی شهرستان های چابهار، کنارک، دشتیاری و منطقه پلان به اتفاق نماینده شورای سیستان و بلوچستان در شورای عالی استانها و همچنین مشاورعالی نماینده مردم حوزه چابهار در مجلس شورای اسلامی در دفتر میارجل برگزار شد.