روستای گازگر از توابع بخش تلنگ نیاز به طرح هادی دارد که اگر طرح هادی در این روستا اجرا شود بسیاری از مشکلات این روستا کاهش مرتفع می گردد؛ دهیار این روستا برای اجرای طرح بارها پیگیری کرده اما به نتیجه ا ی نرسیده است.

 

 

  خبرنگار: وسیم هوت