بازهم شترهای رها در محور بمپور به بم‌ حادثه آفریدند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ شامگاه شنبه حادثه ای تلخ در محور بمپور به بم رخ‌داد و اتوبوس حامل مسافر ایرانشهر- شیراز پس از برخورد با شتر و انحراف به چپ با یک دستگاه کامیون برخورد کرد.
مدیر داخلی بیمارستان خاتم ایرانشهر در گفتگو با خبرنگار میارجل افزود: این حادثه ۲ نفر فوتی و ۲۲ نفر مصدوم داشته که شرایط اکثر مصدومین پایدار و ۳ نفر به بخش آی سی یو منتقل شده اند.
آیا وقت آن نرسیده مسئولین با توجه به شرایط بحرانی چاره در خصوص شتر های سرگردان جاده بیندیشند؟؟؟

 

 

خبرنگار:ابراهیم ستاوند