بعد از سیل سال 98 خسارات زیادی به اسکله بیردف شهرستان کنارک وارد شد؛ از آن موقع تاکنون اسکله بیردف به حال خود رها شده و برای بازسازی آن هیچ گونه اقدامی از جانب مسئولان صورت نگرفته است؛ صیادان این روستا که با صیادی روزگار می گذرانند مشکلات زیادی از جمله نداشتن سوخت و مسیر ارتباطی مناسب از روستا تا اسکله دارند؛ شهروند خبرنگار میارجل از مصائب صیادان گزارش میدانی تهیه کرده است، با ما همراه باشید.

 

گزارش از محمد ابراهیم شریفی نژاد