شهر محمدان بین دو شهرستان ایرانشهر و بمپور قرار دارد که چندین سال است فاقد آب شرب مناسب می باشد؛ دو خط لوله آب شیرین از وسط شهر محمدان به سمت نیروگاه بمپور می گذرد، اما مردم شهر محمدان از آب شرب شیرین بی بهره اند.

 

گزارش از جمال الدین حسین زهی