این بار میارجل به سراغ موضوع حمل و نقل عمومی در شهر چابهار رفته است، موضوعی که در کنار توسعه بندر اقیانوسی چابهار، نه تنها قدمی از قدم بر نداشته بلکه بالعکس، حرکتی رو به عقب و معکوس داشته است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ این بار به سراغ موضوع حمل و نقل عمومی در چابهار رفته ایم، حمل و نقل عمومی در چابهار از نظر مردم وجود ندارد علی رغم اینکه هر از گاهی خبرهایی نیز از اضافه شدن چندین تاکسی زرد به ناوگان عمومی شهری می شنویم؛ این بار نیز وعده هایی شنیده ایم که باید منتظر بمانیم تا شاید به زودی عملی شوند، در این گزارش با ما همراه باشید. 

 

خبرنگار: حنیفه دهقانی