محور بمپور به بزمان و بم این روزها به کانون تصادفات خودرو ها با شتر تبدیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل ؛ یکی از داستان های غم انگیزی که از گذشته تا کنون وجود دارد تصادفات جاده ای از جمله تصادف خودرو با شتر است که متاسفانه بسیاری از خانواده ها را داغدار نموده است.
با وجود فوت چند تن از هم وطنان در چند ماه اخیر در محور بمپور به بزمان و بم همچنان اقدام موثری که بتوان جلوی این فاجعه تلخ را بگیرد صورت نگرفته است ومی طلبد مسئولین جهت حفظ جان هموطنانمان اقدامات جدی تری انجام دهند.
در گزارش های بعدی این موضوع را پیگیری نموده و سراغ مسئولین خواهیم رفت تا علت را جویا شویم.

 

 

خبرنگار:ابراهیم ستاوند