عبدالباسط بهرامی، فعال اجتماعی و فرهنگی و مدرس دانشگاه در موضوع حوادث جاده ای بلوچستان یادداشتی برای میارجل ارسال کرده است که از نظرشما مخاطبان می گذرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ عبدالباسط بهرامی نوشته است: همانطور که واقفید نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در بحث استانداردسازی جاده های بلوچستان بغایت تقلا نموده، اما عمقِ محرومیت و فقرِ جاده ها به قبل از انقلاب برمیگردد، بنا به تعبیری در بلوچستان راه های نرفته، بیشتر از راه های رفته هستند، از آنجایی که مقامات عالیرتبه کشور عنایت ویژه ای به توسعه مَکُران "بلوچستان" دارند لذا مقتضی است مسئولین ذیربط با اختصاص ردیف بودجه ویژه و کلان در توسعه و ایمن سازی راههای بلوچستان بیش از پیش اهتمام ورزند، مستحضرید روزی نیست در جاده های بلوچستان متاسفانه سانحه ای رخ ندهد، مادری، همسری...به ماتم ننشیند، محتملاً میدانید در خصوص ایمن سازی جاده های بلوچستان، کثیری از فعالان و چندی از نمایندگان مجلس به کرات فغان سر داده اند.
همانطور که واقفید تنھا بندر اقیانوسی کشور "باصطلاح منطقه آزاد چابھار"بعنوان یک شھر تجاری و توریستی با جاذبه های مھیجِ طبیعیِ متنوع همه ساله بسیاری از گردشگران... داخلی و خارجی را بسوی خود سرازیر، درعین حال حمل کالاهای داخلی بویژه ترانزیت کشورهای آسیای میانه، از طرفی توسعه بی وقفه ی اسکله که منجر به افزایش ترددِ کامیونها، از سویی هم سیاستِ افزایش جمعیت، همچنین تولید وعرضه ی بی قاعده ی ارابه های مرگ...را در بارِترافیکی جاده های تنگ، تاریک وباریکِ بلوچستان اضافه کنیم آنگاه خدا میداند چه فاجعه‌ای ببار خواهد آمد، مطمئناً ظرفیت جاده ها اشباع، آمار تصادفات…دوچندان، بعدش تازه آنزمان همه باحسرت خواهند گفت واژه ی تله مرگ برای جاده های بلوچستان، واژه گزافی نبوده و نیست، همچنانکه نوش دارو بعد از مرگ سهراب تجویز یا تدبیری نبوده و نیست .
یقیناً استحضار دارید بالاترین نرخِ حوادث جاده ای در جھان از آنِ بلوچستان است.
امیدواریم دولتمردان هر چه سریعتر به دوبانده و استانداردسازی جاده ها اقدام، تا همچنان رکورددار ماراتن «تصادفات…» در جهان نباشیم، شاید هم در صدر بودن نامِ نیک و افتخاری باشد اما نه به این قیمت "قیمتِ جان". 
پرواضح است اگر جاده های بلوچستان آزاد راه گردند به نفع کشور و عامه ی مردم خواهد بود چرا که به ھمان نسبت تجارت، ترانزیت، اشتغال، امنیت و درآمدزایی...رونق خواهد گرفت، بدیهی است یکی از اصلیترین عاملِ رشد و توسعه ی هر جامعه ای، داشتن جاده های ایمن واستاندارد است.