دوربین میارجل این بار به میان هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه هنرهای تجسمی چابهار رفت تا از حال و روز آنها و دغدغه هایشان بپرسد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ دوربین میارجل این بار به میان هنرمندان شرکت کننده در نمایشگاه هنرهای تجسمی چابهار رفت تا از حال و روز آنها و دغدغه هایشان بپرسد، هنرمندان گله هایی نیز از مسئولان هنری داشتند که آنها را با میارجل در میان گذاشتند، برای دیدن این گزارش در ویدئوی بارگذاری شده ما را همراهی بفرمایید. 

 

خبرنگار: حسین بلوچ