در روستای بیرسفلی از توابع بخش مرکزی شهرستان کنارک منازل بنیاد مسکن به صورت نیمه تمام رها شده اند؛ شهروند خبرنگار میارجل به صورت میدانی از این منازل نیمه تمام گزارش‌ ویدیویی گرفته و با روابط عمومی بنیاد مسکن استان ارتباط تلفنی برقرار کرده و از علت مشکلات این منازل می پرسد.

 

گزارش از محمدابراهیم شریفی نژاد