جام هامین  هر ساله در روستای دسک برگزار می شود  و این بار به میزبانی روستای رودگلندام  این جام برگزار شد ؛ جام هامین  شامل چهار تیم بود که هر شب دو تیم به مصاف هم میرفتند.

 

 


خبرنگار: امید درزاده