با احداث این جاده علاوه بر سهولت در تردد، مسیر حدودا ۱۲۰ کیلومتر به مرکز بخش نیز کوتاه‌تر می شود؛ خدمات زیربنایی مانند راه‌های ارتباطی از مهم‌ترین عوامل توسعه‌ای جوامع مختلف محسوب شده و این مساله در جامعه بشری امروز نیز همواره مورد توجه دولتمردان بوده و هست تا جایی که از جاده همیشه به عنوان رکن مهم توسعه یاد می‌شود.

 

گزارش از امیر زین الدینی