تولید و تکثیر گل و گیاه و نهال های گرمسیری و نیمه گرمسیری در سه شعبه مختلف باهوکلات و پیشین و تیس در حال فعالیت میباشد؛ در این نهالستان ها نهال ها را به تولید انبوه رسانده اند؛ مشکل کمبود آب نهالستان با سیستم آبرسانی قطره ای تا حدودی حل شده است.

 

گزارش از ملا ملار