سید محمدامین شکری فرماندار دشتیاری به مناسبت روز خبرنگار از خبرنگاران بلوچ دعوت کرد تا با آنها درباره مشکلات و ظرفیت های موجود در این شهرستان به گفت و گو بنشیند، در انتهای این جلسه نیز از خبرنگاران تقدیر و تشکر انجام شد.