خبرنگار میارجل با رئیس آموزش و پرورش شهرستان بمپور در خصوص نتایج اولیه کنکور سراسری گفتگویی ویدیویی داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ صلاح زهی، رئیس آموزش و پرورش شهرستان بمپور در خصوص نتایج اولیه کنکور سراسری گفت: نتایج اولیه کنکور با توجه به وجود کرونا و تحت الشعاع قرادادن آموزش رضایت بخش بوده و درصد مجاز شدن دانش آموزان در دانشگاه سراسری و فرهنگیان نسبت به سال گذشته افزایش نسبتا خوبی داشته است.
نسبت دانش آموزان مجاز شده در دانشگاه فرهنگیان رشد ۸۰ درصدی داشته است.
وی افزود: ۱۸ مرداد کارگاه آموزشی در خصوص انتخاب رشته ویژه دانش آموزان با حضور اساتید برجسته برگزار خواهد شد و همچنین دو پایگاه انتخاب رشته با حضور اساتید مجرب آقا و خانم در سطح شهرستان جهت انجام انتخاب رشته دانش آموزان کنکوری مستقر خواهد شد.

 

 

خبرنگار:ابراهیم ستاوند