در گفتگوی خبرنگار میارجل با  مسئولین آموزش و پرورش بخش بنت شهرستان نیکشهر قبول شدگان کنکوری این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ در کنکوری سراسری 1401، با وجود محرومیت ها و محدودیت ها دانش آموزان بخش بنت نتایج خوبی کسب کردند.
کنکور امسال در بخش بنت ۹۰ نفر مجاز به انتخاب رشته شدند.
خبرنگار میارجل به سراغ مسئولین آموزش و پرورش بخش بنت رفته تا در این رابطه گزارشی تهیه کند.

 

 

محمدبلوچی