در باغ ملی تیس شهرستان چابهار انواع نهال از جمله کُنار، گواوا، انبه، چیکو، بیدام، پالسا (پارو) و ... تولید می شود؛ این نهالستان سه شعبه در پیشین ، باهوکلات و روستای تیس دارد؛ اکثر کشاورزان و ادارت برای تهیه نهال و گل و گیاه به این نهالستان مراجعه می کنند.

 

گزارش از ملا ملار