درگیری دو خانواده آذریان و فرامرزیان در شهرستان بمپور با پا در میانی ریش سفیدان و معتمدین بلوچستان پس‌ از قریب به دو سال به صلح انجامید.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ شب گذشته روستای گورناک میزبان مراسم صلح و سازش دو طایفه از شهرستان بمپور بود که طرفین با گذشت خون و حق خود صلح و سازش نمودند.
 این دو طایفه به زودی در مراسمی در شهرستان بمپور با حضور ریش سفیدان معتمدین و آحاد مردم پیمان اخوت و برادریشان را تحکم خواهند بخشید.

 

 

خبرنگار:ابراهیم ستاوند