بارندگی های اخیر مونسون خسارات سنگینی به کشاورزی و زیرساخت های شهرستان فنوج وارد کرد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی میارجل؛ بر اثر بارندگی‌های مونسون بیشترین خسارت به کشاورزان بخش کتیج و محله سورگان فنوج وارد شد.
خسارات بخش کشاورزی فنوج ٢٣۵ میلیارد تومان برآورد شده است. فاسد شدن خرمای ١٩٠٠ هکتار از نخلستانها، آسیب شدید به ده رشته قنات و ده کیلومتر کانال‌های آبیاری، تخریب زمین‌های کشاورزی حاشیه رودخانه ها بدلیل عدم وجود سیل بند حفاظتی و از بین رفتن محصولات سبزی و صیفی و تنباکو از عمده خسارات بارندگی‌های مونسون چند روز گذشته در سطح شهرستان فنوج می باشد. 
دو گروه ارزیابی خسارات در مناطق آسیب دیده مشغول برآورد نهایی میزان خسارت وارده به کشاورزان هستند.

 

 

خبرنگار: حمزه بلوچی