شهردار زاهدان با حضور در برنامه در شهر میارجل پاسخگوی مطالبات شهروندان زاهدانی در خصوص مشکلات و چالشهای موجود شهر زاهدان در مباحث ترافیک ، خیابان ها و معابر، حاشیه شهر، فضای سبز و درآمدهای شهرداری زاهدان شد؛ این برنامه در سه قسمت به بررسی این وضعیت موجود در شهر زاهدان پرداخته است.

 

 


محمدیاسین جلال‌زهی