مردم بخش آشار و ایرافشان از بارش های مونسونی اخیر بسیار خرسند هستند؛ رودخانه های فصلی این منطقه که سال‌ها بدون آب بودند با بارش رحمت الهی پرآب شدند.

 

گزارش از منیر احمد رئیسی